Saturday, April 2, 2011

Surah Al-Fatihah

Maksudnya: Pembukaan, pendahuluan. Mempunyai 7 ayat. Dikenali sebagai ayat makkiyah.
Download
PDF- Tafsir